Tri Shakti $15.00

Thematic albums Gayathri Venkataraghavan Know More

Mrudangam Tanjavur K Murugabhoopathy
Violin Mysore V Srikanth

 • Arabhi Adi Papanasam Sivan Sampler
 • Arabhi Adi Papanasam Sivan Sampler
 • Sriranjani Kanda Ekam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Sriranjani Kanda Ekam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Dharmavati Adi Mysore Chamaraja Wodeyar Sampler
 • Dharmavati Adi Mysore Chamaraja Wodeyar Sampler
 • Kanada Rupakam Swati Tirunal Sampler
 • Kanada Rupakam Swati Tirunal Sampler
 • Bilahari Adi Mysore Vasudevachar Sampler
 • Bilahari Adi Mysore Vasudevachar Sampler
 • Durga Adi Narayana Teertha Sampler
 • Durga Adi Narayana Teertha Sampler
 • Dehi... Rupakam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Dehi... Rupakam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Saurashtram Adi Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Saurashtram Adi Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Hamsanandi Adi Swati Tirunal Sampler
 • Hamsanandi Adi Swati Tirunal Sampler
 • Hindolam Rupakam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Hindolam Rupakam Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Chayagaula Misra Chapu Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Chayagaula Misra Chapu Muthuswamy Dikshitar Sampler
 • Sarasvati Adi Papanasam Sivan Sampler
 • Sarasvati Adi Papanasam Sivan Sampler
 • Ragamalika Adi Subramania Bharati Sampler
 • Ragamalika Adi Subramania Bharati Sampler

More Albums from Thematic albums.

Gajaleela - Trichy Sankaran

$10.00

Pallupaaduvomey - Madras Youth Choir

$15.00

The Magic of The Trinity Vol 2 - Sanjay Subrahmanyan

$10.00

Inta Saukhyam - Akkarai Subhalakshmi & Sornalatha

$10.00

Kritis of Annamacharya - Malladi Brothers

$10.00

Tillanas - Lalgudi G J R Krishnan & Lalgudi Vijayalakshmi

$10.00

Sudha Tarangini - Subhiksha Rangarajan

$10.00

Bhakti - T M Krishna

$15.00

Na Jeevadhara

$20.00

Katyayani

$10.00

More Albums from Gayathri Venkataraghavan.

Remembering MS - Gayathri Venkatraghavan

$15.00

Nama Mahima - Gayathri Venkataraghavan

$15.00

December Season 2011 - Gayathri Venkataraghavan.

$15.00

December Season 2010 - Gayathri Venkataraghavan

$15.00

December Season 2001 - Gayathri Venkataraghavan

$15.00

December Season 2012 - Gayathri Venkataraghavan

$15.00

December Season 2008 - Gayathri Venkataraghavan

$20.00

Syama Sastri - Gayathri Venkataraghavan

$10.00

Tiruvaiyaru - Gayathri Venkataraghavan

$10.00

Shankarabharanam - Gayathri Venkataraghavan

$10.00